دیگر برای خوابیدن نیازی نیست به گوسفند فکر کنید . چنانچه در این رخت خواب بخوابید کافیست که ماهی های بالای سرتان را بشمارید. این تخت خواب بسیار جالب توسط واید کینگ و برت رایمر ساخته شذه است. هدف آنها از ساخت چنین تخت خوابی ، بکار بردن آکواریم در فضا های جدید خانگی اعلام شده است.

 

برای خوابیدن ماهی ها را بشمارید (5 عکس)

برای خوابیدن ماهی ها را بشمارید (5 عکس)

برای خوابیدن ماهی ها را بشمارید (5 عکس)

برای خوابیدن ماهی ها را بشمارید (5 عکس)

برای خوابیدن ماهی ها را بشمارید (5 عکس)