این صحنه های عجیب بخشی از سنت 20 ساله جن گیری است که توسط برادر هرمس رهبری می‌شود، او ادعا می‌کند این آئین ارواح شیطانی را از آدمها دور می‌کند. فردی که قرار است جن گیری شود در پارچه سفید پوشانده شده و درون دایره ای که با علامت های زرد و قرمز نشانه گذاری شده دراز می‌کشد. رهبر معنوی 50 ساله که اسم واقعی‌اش Hermes Cifuentes است بدن شرکت کننده ها از فرق سر تا نوک پا سیاه میکند و آنها را مجبور می‌کند در طول مراسم درون دایره ای باقی بمانند.
حدود 10 نفر از مردم هر هفته به La Cumbre، Valle del Cauca در کلمبیا می‌آیند که با برادر هرمس مشورت کرده و آیین شفا دادن و جن گیری را اجرا کنند. و درنهایت برای پایان دادن به این مراسم عجیب اطراف شرکت کننده ها با شمع و میوه تزئین شده و روی سرشان تخم مرغ می‌گذراند. سپس فرد شفادهنده آیین مخصوص خودش را با قرار دادن دست هایش روی بدن و سر شرکت کننده به خوبی اجرا می‌کند.

 

جن گیری به سبک کلمبیایی (9 عکس)

جن گیری به سبک کلمبیایی (9 عکس)

جن گیری به سبک کلمبیایی (9 عکس)

جن گیری به سبک کلمبیایی (9 عکس)

جن گیری به سبک کلمبیایی (9 عکس)

جن گیری به سبک کلمبیایی (9 عکس)

جن گیری به سبک کلمبیایی (9 عکس)

جن گیری به سبک کلمبیایی (9 عکس)