تاپ ناپ - زمانی که حباب هاب مشماهای ضربه گیر را می بینید احتمالا به یاد ترکاندن آنها خواهید افتاد .اما طراح اسپانیایی از این حباب ها برای اثبات خلاقیتش استفاده کرده است. در فراخوانی برای طراحی جلد یک مجله در ژاپن بورجا مارتینز اسپانیایی یک طرح فوق العاده خلاقانه ارائه کرده است. در این طرح جالب متن مورد نظر با عنوان (خلاقیت آینده) بر روی حباب های مشما های ضربه گیر نقش بسته است. او این کار را با استفاده از یک سرنگ و پر کردن حباب ها با مایعات رنگی انجام داده است.

 

هنر نمایی با مشما های حباب دار ضربه گیر (8 عکس)

هنر نمایی با مشما های حباب دار ضربه گیر (8 عکس)

هنر نمایی با مشما های حباب دار ضربه گیر (8 عکس)

هنر نمایی با مشما های حباب دار ضربه گیر (8 عکس)

هنر نمایی با مشما های حباب دار ضربه گیر (8 عکس)

هنر نمایی با مشما های حباب دار ضربه گیر (8 عکس)

هنر نمایی با مشما های حباب دار ضربه گیر (8 عکس)

هنر نمایی با مشما های حباب دار ضربه گیر (8 عکس)