کینو ریوس بازیگر مطرح در فیلم های ماتریکس و کنستانتین در دوم سپتامبر جشن تولد خود را در خیابان بهمراه کیک کوچکی و تعدادکمی رهگذر برگزار کرد. این اولین باری نیست که او در عکسها به این صورت افسرده ظاهر میشود. قبلا عکسهای او در حال غذا دادن به کبوتران آن هم بتنهایی و چهره ای افسرده پخش شده بود تا جائیکه تعدادی از طرفدارانش کمپین کمک به او را راه اندازی کردند.

 

جشن تولد کینو ریوس (8 عکس)

جشن تولد کینو ریوس (8 عکس)

جشن تولد کینو ریوس (8 عکس)

جشن تولد کینو ریوس (8 عکس)

جشن تولد کینو ریوس (8 عکس)

جشن تولد کینو ریوس (8 عکس)

جشن تولد کینو ریوس (8 عکس)

جشن تولد کینو ریوس (8 عکس)