کمپانی آمریکایی آیروفکس با ایده برداری از خودرو های هاور کرافت یک نمونه بسیار جالب را به شکل تک نفره طراحی کرده است. این وسیله نقلیه هیجان انگیز دارای یک موتور و دو فن دمنده است که این قابلیت را به سرنشین میدهد که بتواند سرعت ، ارتفاع و زاویه حرکت خود را تنظیم نماید.

 

ساخت هاورکرافت تک نفره توسط آیروفکس (7 عکس)

ساخت هاورکرافت تک نفره توسط آیروفکس (7 عکس)

ساخت هاورکرافت تک نفره توسط آیروفکس (7 عکس)

ساخت هاورکرافت تک نفره توسط آیروفکس (7 عکس)

ساخت هاورکرافت تک نفره توسط آیروفکس (7 عکس)

ساخت هاورکرافت تک نفره توسط آیروفکس (7 عکس)

ساخت هاورکرافت تک نفره توسط آیروفکس (7 عکس)