این رصدخانه در سوئیس و در قله های کوه های آلپ با ارتفاع بیش از 3500 متر قرار دارد . براي رسيدن به اين رصدخانه آسانسوري تعبيه شده كه قابليت حمل 1200 مسافر در ساعت را دارد . این رصد خانه در سال 1920 افتتاح شد و آن زمان یکی از مهمترین مکان هایی بود که دانشمندان برای علوم و آزمایشات مختلف در ارتفاعات به آن وابسته بودند. دانشمندان برای دستیابی به علومی مانند فضایی ، هواشناسی و غیره از این ایستگاه استفاده میکنند.

 

رصد خانه ای در قله های آلپ (11 عکس)

رصد خانه ای در قله های آلپ (11 عکس)

رصد خانه ای در قله های آلپ (11 عکس)

رصد خانه ای در قله های آلپ (11 عکس)

رصد خانه ای در قله های آلپ (11 عکس)

رصد خانه ای در قله های آلپ (11 عکس)

رصد خانه ای در قله های آلپ (11 عکس)

رصد خانه ای در قله های آلپ (11 عکس)

رصد خانه ای در قله های آلپ (11 عکس)

رصد خانه ای در قله های آلپ (11 عکس)

رصد خانه ای در قله های آلپ (11 عکس)