تمدن مایا ها را همه می شناسید . همانی که پیش بینی کرده دنیا تا سال 2012 به پایان خواهد رسید. این آلبوم کمی به این تمدن باستانی مربوط است . البته نه خودش بلکه یکی از سازه های معروف آن دوران. این سازه معروف و باستانی توسط یک هنرمند با سلیقه بازسازی شده است. البته با شکلات. فرانسیسکو ملت این سازه خوشمزه که بزرگترین و سنگین ترین شکلات دنیا لقب گرفته را ساخته است. وزن این شکلات خوش نقش به 4 تن میرسد.

 

بزرگترین سازه شکلاتی دنیا (9 عکس)

بزرگترین سازه شکلاتی دنیا (9 عکس)

بزرگترین سازه شکلاتی دنیا (9 عکس)

بزرگترین سازه شکلاتی دنیا (9 عکس)

بزرگترین سازه شکلاتی دنیا (9 عکس)

بزرگترین سازه شکلاتی دنیا (9 عکس)

بزرگترین سازه شکلاتی دنیا (9 عکس)

بزرگترین سازه شکلاتی دنیا (9 عکس)

بزرگترین سازه شکلاتی دنیا (9 عکس)