استخر قطعه طلایی در لاس وگاس آمریکا این امکان را به شما میدهد که بدون داشتن تخصص و یا تجربه در کنار کوسه ها شنا کنید. البته یک حفاظ شفاف بین شما و آنها قرار دارد و باعث میشود که بتوانید با خیال راحت و بدون نگرانی از شنا کردن در کنار کوسه ها و سایر ماهی ها لذت ببرید.

 

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)

آبتنی در کنار کوسه ها (15 عکس)