اين گونه منحصر بفرد مار كور از خانواده atretochoana eiselti در نوامبر سال ۲۰۱۱ ميلادي در زمان زهكشي براي احداث سد آبي در بستر رودخانه «ماديرا» در منطقه روندونيا برزيل كشف شد، اما طبقه بندي جنس و گونه آن تاكنون بطول انجاميده است. نخستين گونه مارهاي كور در سال ۱۹۶۸ ميلادي در آمريكاي جنوبي كشف شدند، اما تاكنون نمونه مشابهي از آنها رويت نشده بود. اين گونه جديد و منحصر بفرد مار كور كه در آبهاي گرم زندگي و به نظر مي‌رسد كه از ماهيان كوچك و كرم‌ها تغذيه مي‌كند، اگرچه به خانواده سمندرها و قورباغه‌ها نزديكتر است، اما از لحاظ ظاهري شباهت زيادي به مارها دارد. از شش نمونه كشف شده در بستر رودخانه، يك نمونه از بين رفته، سه مار ديگر به طبيعت و محل زندگي خود بازگردانده شدند و دو مار نيز براي ادامه تحقيقات در اختيار دانشمندان قرار دارند.

 

کشف یک موجود ناشناخته و کور (4 عکس)

کشف یک موجود ناشناخته و کور (4 عکس)

کشف یک موجود ناشناخته و کور (4 عکس)

کشف یک موجود ناشناخته و کور (4 عکس)