هنرمند اهل چک دیوید کرنی در آستانه بازی های المپیک 2012 لندن از یکی از المان های این شهر یعنی اتوبوس های دو طبقه قرمز رنگ استفاده کرده تا یک اثر هنری برای هم تیمیهایش بسازد. این اثر هنری یک اتوبوس دو طبقه قرمز رنگ است که قرار است تا پایان بازی های المپیک در جلوی کمپ بازیکنان و ورزشکاران اهل چک شنا برود. این اتوبوس قدرت خود را از موتور های الکتریکی که به دو بازوی شبیه سازی شده متصل شده اند میگیرد. این اثر حتی در هنکام شنا رفتن صدا هم از خود تولید میکند تا جلب توجه کند. تصاویر این اتوبوس را در تاپ ناپ شاهد خواهید بود.

 

اتوبوسی که شنا میرود (5 عکس)

اتوبوسی که شنا میرود (5 عکس)

اتوبوسی که شنا میرود (5 عکس)

اتوبوسی که شنا میرود (5 عکس)

اتوبوسی که شنا میرود (5 عکس)