ورزش مخاطرات و دشواری‌های خود را دارد،‌ اما شیرجه زدن از ارتفاع 30 متری درون بستر آبی طبیعی که در میان صخره‌های سنگی مرتفع قرار گرفته به طور حتم شیرجه از روی صخره را به یکی از ترسناک‌ترنی ورزش‌های جهان تبدیل می‌کند. این ورزش برای شرکت‌کنندگان در رقابت شیرجه از روی صخره ردبول که در جزایر آزورس پرتغال برگزاری می‌شوند،‌به کاری عادی و بدون خطر تبدیل شده‌است.
شرکت‌کنندگان در این رقابت از فراز تکه صخره‌ای با این امید که اگر به صخره‌های اطراف که نسبت به آنها زاویه‌ای 22 درجه‌ای دارد برخورد نکنند در نهایت بستر آب اقیانوس پذیرای آنها خواهد بود، خود را به درون آبهای اقیانوس اطلس پرتاب می‌کنند.
ورزشکاران از سرتاسر جهان برای حضور در این رقابت در جزیره کوچک ویلا فرانکا دو کامپی که در میانه اقیانوس اطلس واقع شده جمع می‌شوند و از آنجایی که این جزیره در فاصله هزار و 367 کیلومتری از اروپا قرار گرفته،‌ دسترسی به نیروهای کمکی در صورت بروز حادثه بسیار دشوار است.

این اولین باری است شرکت‌کنندگان مستقیما از روی صخره به درون آب اقیانوس شیرجه می‌زنند. ورزشکاران برای رسیدن به بالای صخره‌ها از پله‌های چوبی متزلزلی بالا می‌روند و پس از رسیدن به ارتفاع 30 متری به درون آب پیرجه می‌زنند.

متن از همشهری آنلاین

 

شیرجه از ارتفاع 30 متری (7 عکس)

شیرجه از ارتفاع 30 متری (7 عکس)

شیرجه از ارتفاع 30 متری (7 عکس)

شیرجه از ارتفاع 30 متری (7 عکس)

شیرجه از ارتفاع 30 متری (7 عکس)

شیرجه از ارتفاع 30 متری (7 عکس)

شیرجه از ارتفاع 30 متری (7 عکس)