فقط یک نفر در دنیا میداند که چطور میتوان مروارید های اصل و طلایی رنگ تهیه کرد. تولید هر یک از این مروارید های طلایی بیش از 5 سال طول میکشد و تنها در فیلیپین تولید میگردد.مروارید های اصل بنا به منطقه ای که صدف در آن زندگی میکند و آب و هوای آن منطقه رنگ های متفاوتی پیدا میکنند. مروارید های سفید ، صورتی ، طلایی و قهوه ایدر حال حاضر در بازار ها وجود دارند.

 

مروارید های مرغوب و طلایی اصل (11 عکس)

مروارید های مرغوب و طلایی اصل (11 عکس)

مروارید های مرغوب و طلایی اصل (11 عکس)

مروارید های مرغوب و طلایی اصل (11 عکس)

مروارید های مرغوب و طلایی اصل (11 عکس)

مروارید های مرغوب و طلایی اصل (11 عکس)

مروارید های مرغوب و طلایی اصل (11 عکس)

مروارید های مرغوب و طلایی اصل (11 عکس)

مروارید های مرغوب و طلایی اصل (11 عکس)

مروارید های مرغوب و طلایی اصل (11 عکس)

مروارید های مرغوب و طلایی اصل (11 عکس)