در این رستوران غذای شما رایگان سرو میشود. البته اگر بتوانید به آن برسید. دیدن این عکس ها اشتهایتان را کور خواهد کرد. رستورانی که در بالای قله ای قرار گرفته و راه رسیدن به آن حتی از محل خود رستوران خطر ناک تر است. اگر بدشانس باشید ممکن است با کسی در حال برگشت مواجه شوید که در این صورت عبور کردن دو نفر از کنار هم در این مسیر پرتگاهی باریک ممکن است عواقب بدی همراه داشته باشد. توصیه ما به شما خرج کردن پولتان و رفتن به یک رستوران درون شهر است .

خطر ناک ترین رستوران دنیا در بالای قله (9 عکس)

خطر ناک ترین رستوران دنیا در بالای قله (9 عکس)

خطر ناک ترین رستوران دنیا در بالای قله (9 عکس)

خطر ناک ترین رستوران دنیا در بالای قله (9 عکس)

خطر ناک ترین رستوران دنیا در بالای قله (9 عکس)

خطر ناک ترین رستوران دنیا در بالای قله (9 عکس)

خطر ناک ترین رستوران دنیا در بالای قله (9 عکس)

خطر ناک ترین رستوران دنیا در بالای قله (9 عکس)

خطر ناک ترین رستوران دنیا در بالای قله (9 عکس)