هنرمند بریتانیایی به نام فیلیپ لوینی در سن 30 سالگی به طاسی مبتلا شده است. او به جای خرید کلاه گیس و یا کاشتن مو به این فکر افتاده تا از طاسی خودش استفاده جالبی کند.او با کمی خلاقیت سر خود را هر روز به روشی تزئین میکند. او شاید اولین نفری باشد که از این روش استفاده میکند برای همین برای روش خود نامی هم انتخاب کرده است. او نام این روش را روش هدیسم گذاشته است. شاید در آینده در بین افراد طاس باب شود.

 

هدیسم ، روشی جدید برای مخفی کردن طاسی (5 عکس)

هدیسم ، روشی جدید برای مخفی کردن طاسی (5 عکس)

هدیسم ، روشی جدید برای مخفی کردن طاسی (5 عکس)

هدیسم ، روشی جدید برای مخفی کردن طاسی (5 عکس)

هدیسم ، روشی جدید برای مخفی کردن طاسی (5 عکس)