گرگ والنتینو (Gregg Valentino) یک ورزشکار سابق بدنسازی و استفاده کننده از داروهای نیروزاست و به خاطر قطر بازویش (۶۸ سانتیمتر) شناخته شده و این اندازه غیر طبیعی حاصل تزریق ماده ای روغنی به نام سینتول (synthol ) به داخل عضلات است.برای به دست آوردن چنین بازوئی وی یکبار مقدار بسیار زیادی سینتول به عضله دوسر بازوی چپش تزریق کرد که موجب پارگی شدید عضله گردید

 

قربانی تزریق سینتول به داخل عضله (11 عکس)

قربانی تزریق سینتول به داخل عضله (11 عکس)

قربانی تزریق سینتول به داخل عضله (11 عکس)

قربانی تزریق سینتول به داخل عضله (11 عکس)

قربانی تزریق سینتول به داخل عضله (11 عکس)

قربانی تزریق سینتول به داخل عضله (11 عکس)

قربانی تزریق سینتول به داخل عضله (11 عکس)

قربانی تزریق سینتول به داخل عضله (11 عکس)

قربانی تزریق سینتول به داخل عضله (11 عکس)

قربانی تزریق سینتول به داخل عضله (11 عکس)

قربانی تزریق سینتول به داخل عضله (11 عکس)