این خانم ها از برندگان مسابقه زیبایی فیزیوتراپی chiropractors  که در سال 1956 برگزارشد بودند.

تعدادی از عکس ها بدلیل مغایرت با قوانین کشور حذف شده اند.

 

مسابقه زیبایی از نوع فیزیوتراپی (8 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند