در آفریقای جنوبی هتلی به نام پروتی واقع در استان لیمپوپو یک تفریح هیجان انگیز به میهمانان خود اهدا میکند. اگر میهمان این هتل لوکس باشید میتوانید در دشت های اطراف به همراه شیر های کمیاب سفید رنگ راهپیمایی کنید . تجربه ای که ممکن است هیچ گاه در عمرتان تکرار نشود. از این نوع شیر های سفید کمتر از 60 قلاده در طبیعت موجود است.

 

راهپیمایی بهمراه شیر های سفید کمیاب (9 عکس)

راهپیمایی بهمراه شیر های سفید کمیاب (9 عکس)

راهپیمایی بهمراه شیر های سفید کمیاب (9 عکس)

راهپیمایی بهمراه شیر های سفید کمیاب (9 عکس)

راهپیمایی بهمراه شیر های سفید کمیاب (9 عکس)

راهپیمایی بهمراه شیر های سفید کمیاب (9 عکس)

راهپیمایی بهمراه شیر های سفید کمیاب (9 عکس)

راهپیمایی بهمراه شیر های سفید کمیاب (9 عکس)

راهپیمایی بهمراه شیر های سفید کمیاب (9 عکس)