احتمالا اگر به تایلند سفر میکنید ، موزه پزشکی  بیمارستان سیریراج در بانکوک یکی از آخرین مقاصد گردشگری خواهد بود که ممکن است به فکرش بیافتید.این موزه مربوط به پاتولوژی، پزشکی قانونی، انگل شناسی، آناتومی و تاریخ پزشکی است. تاپ ناپ دیدن این آلبوم را به همه کاربران توصیه نمیکند.

 

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)

موزه پزشکی هراس آور در بانکوک (13 عکس)