ناراحتی پوستی پشت این پسر بچه کلمبیایی باعث شده تا دیدنش کمی عجیب و غیر قابل تحمل باشد. پوست او بیشتر شبیه لاک یک لاکپشت میماند تا یک بیماری نادر پوستی. از هر 20 هزار کودک یک نفر ممکن است چنین مشکلی پیدا کند.

 

پسر لاکپشتی در کلمبیا (3 عکس)

پسر لاکپشتی در کلمبیا (3 عکس)

پسر لاکپشتی در کلمبیا (3 عکس)