در آلبوم های عید نوروز ، عکس هایی از مجسمه های سطح شهر مشهد که در آن مجسمه هایی با سایز های غیر عادی در میادین شهر قرار داده بودند منتشر کردیم. اما این نوع مجسمه سازی در سایر نقاط جهان نیز متداول است. دیدن مجسمه های بسیار بزرگ مشابه وسایل کوچک روزمره برای همه جذاب و جالب توجه است. در این آلبوم از تاپ ناپ، عکسهایی از آثار هنرمندان مشهور در شهر های مختلف آمریکا که به سبک مشابهی ساخته شده اند را خواهید دید.

 

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)

مجمسه های عظیم الجثه (18 عکس)