یک علاقمند به فیلم های ترسناک اتاقش را بصورتی که در عکس میبینید تزیین کرده است.او نام اتاقش را اتاق ترس گذاشته است.احتمالا دوستانش با دیدن این اتاق پا به فرار خواهند گذاشت.

 

اتاق ترسناک (7 عکس)

اتاق ترسناک (7 عکس)

اتاق ترسناک (7 عکس)

اتاق ترسناک (7 عکس)

اتاق ترسناک (7 عکس)

اتاق ترسناک (7 عکس)

اتاق ترسناک (7 عکس)