هنرمند کره ای به نام کین لی آثار حیرت انگیز و زیبای پرتره از صورت زنان کره ای را به تصویر کشیده است. آثار او بحدی زیبا و طبیعی است که سخت است باور کنید که فقط توسط یک قلم طراحی شده اند .

 

طراحی های حیرت انگیز با قلم توسط هنرمند کره ای (9 عکس)

طراحی های حیرت انگیز با قلم توسط هنرمند کره ای (9 عکس)

طراحی های حیرت انگیز با قلم توسط هنرمند کره ای (9 عکس)

طراحی های حیرت انگیز با قلم توسط هنرمند کره ای (9 عکس)

طراحی های حیرت انگیز با قلم توسط هنرمند کره ای (9 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند