هتل بین قاره ای جشنواره شهر، دبی، امارات متحده عربی

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

 

 

 استخر در هتل هیلتون در اوکلند، ایالات متحده آمریکا

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

 

 

 استخر در هتل ژول در دالاس، تگزاس، ایالات متحده آمریکا

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

 

 

استخر پشت بام در هتل Adelphi در ملبورن، استرالیا

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

 

 

 استخر هتل  Ubud در بالی  ، اندونزی

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)

هیجان انگیز ترین استخر های آپارتمانی (16 عکس)