چند سالی است ماه آوریل به روز مبارزه با بالش نام گذاری شده است و این مبارزه در بیش از ۱۰ کشور دنیا از جمله امریکا، انگلستان، هلند، استرالیا، مالزی، مجارستان، بلغارستان، برزیل و … انجام می‌شود و امسال هم هزاران نفر از مبارزین بالشتی طبق برنامه هر ساله، به دوئل پرداختند.

 

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)

روز جهانی جنگ با بالشت (14 عکس)