یک اثر فوق العاده خلاقانه از هنرمند بریتانیایی به نام کایل بین. این مرغ تماما با پوسته تخم مرغ ساخته شده است. کنایه ای به تولد مرغ از تخم مرغ.

 

مرغ تخم مرغی (5 عکس)

مرغ تخم مرغی (5 عکس)

مرغ تخم مرغی (5 عکس)

مرغ تخم مرغی (5 عکس)

مرغ تخم مرغی (5 عکس)