طولانی ترین و مرتفع ترین پل جهان برای اتصال 2 تونل به یکدیگر در استان «هونان» چین به بهره برداری رسید. پل معلق آیژای (Aizhai) بر فراز دره «دهانگ» در ارتفاع هزار و 102 پایی و به طول هزار و 200 متر احداث شده است و 2 تونل در یک منطقه کوهستانی را به یکدیگر متصل می کند.ساخت طولانی ترین و مرتفع ترین پل معلق جهان 4 سال به طول انجامید.4 باند رفت و برگشت برای عبور خودروها با حداکثر سرعت 50 کیلومتر احداث و مسیر ویژه ای نیز برای عابران پیاده در اطراف پل در نظر گرفته شده است.

 

طولانی ترین پل دنیا (5 عکس)

طولانی ترین پل دنیا (5 عکس)

طولانی ترین پل دنیا (5 عکس)

طولانی ترین پل دنیا (5 عکس)

طولانی ترین پل دنیا (5 عکس)