از بی ام و جدید پرده برداری شد.این ماشین که نسل آینده ای از ماشین های بی ام و است از طراحی فوق العاده زیبایی برخوردار است که اصطلاحا به آن مدل عنکبوتی هم گفته میشود.

 

BMW i8 ماشینی با سبک عنکبوت (10 عکس)

BMW i8 ماشینی با سبک عنکبوت (10 عکس)

BMW i8 ماشینی با سبک عنکبوت (10 عکس)

BMW i8 ماشینی با سبک عنکبوت (10 عکس)

BMW i8 ماشینی با سبک عنکبوت (10 عکس)

BMW i8 ماشینی با سبک عنکبوت (10 عکس)

BMW i8 ماشینی با سبک عنکبوت (10 عکس)

BMW i8 ماشینی با سبک عنکبوت (10 عکس)

BMW i8 ماشینی با سبک عنکبوت (10 عکس)

BMW i8 ماشینی با سبک عنکبوت (10 عکس)