محققان فیزیك دانشگاه صنعتی وین موفق به ساخت یك پرینتر سه بعدی شدند كه قادر به ساخت اشیا در ابعاد نانوست. در ساخت این پرینتر از تكنولوژی لیتوگرافی دوفوتونی استفاده شده است. با استفاده از این پرینتر امكان ساخت تجهیزات در ابعاد نانو با حفظ تمام جزییات وجود دارد.
در ساخت این پرینتر سه‌بعدی از نوعی صمغ مایع استفاده شده است كه با تمركز باریكه لیزر در یك نقطه خاص تبدیل به یك ماده جامد بسیار مستحكم می‌شود. نقاط كانونی باریكه لیزر از طریق آینه‌های متحرك به درون صمغ هدایت می‌شوند . در حال حاضر تكمیل این پروژه تحقیقاتی با سرعت پایینی قابل انجام است چراكه پیشبرد مراحل آن نیازمند دانش تخصصی و مهارت فنی ویژه است. مهمترین هدف این فناوری ساخت تجهیزات در مقیاس نانو با حداكثر دقت است.مهمترین كاربرد این تكنولوژی در پزشكی است. محققان بر این باورند كه با استفاده از این روش امكان درمان سرطان با روش‌های بسیار ساده و سریع و در عین حال بسیار كارآمدتر وجود دارد.

متن از ایرنا

 

ساخت مجسمه های ملوکولی با تکنولوژی نانو (7 عکس)

ساخت مجسمه های ملوکولی با تکنولوژی نانو (7 عکس)

ساخت مجسمه های ملوکولی با تکنولوژی نانو (7 عکس)

ساخت مجسمه های ملوکولی با تکنولوژی نانو (7 عکس)

ساخت مجسمه های ملوکولی با تکنولوژی نانو (7 عکس)

ساخت مجسمه های ملوکولی با تکنولوژی نانو (7 عکس)

ساخت مجسمه های ملوکولی با تکنولوژی نانو (7 عکس)