در این جشنواره هر شخص لباس کاراکتر افسانه ای مورد علاقه خود را به تن میکند . این کاراکتر افسانه ای میتواند از داخل کارتون ها ، بازی های ویدیو یی و یا افسانه های قدیمی انتخاب شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند