هیلی اوکینز نام این دختر کوچک است که از بیماری عجیب و نادری به نام پروگریا رنج میبرد که باعث می شود کودکان قبل از رسیدن به سن نوجوانی پیر شوند. او که تنها 14 سال دارد به حدی جسمش پیر شده که از نظر مقایسه مانند یک پیرزن 105 ساله میماند. او اقدام به نوشتن کتابی کرده است با نام "پیر تر از زمان خودم"که زندگی نامه خود را در آن شرح داده است.

 

دختری که از سن خودش پیر تر است (6 عکس)

دختری که از سن خودش پیر تر است (6 عکس)

دختری که از سن خودش پیر تر است (6 عکس)

دختری که از سن خودش پیر تر است (6 عکس)

دختری که از سن خودش پیر تر است (6 عکس)

دختری که از سن خودش پیر تر است (6 عکس)