در استان داهوآ در جنوب چین پسر بچه ای با نام نانگ یوهو زندگی می کند.  او از ابتدای کودکی اش دارای چشمانی با رنگ عجیب و غیر عادی بود. چشمان او بر عکس سایر چینی ها سیاه نیست و به رنگ عجیب سبز مایل به زرد است. چشمان او مانند گربه در شب می درخشد.

 

پسری با چشمان گربه ای (2 عکس)

پسری با چشمان گربه ای (2 عکس)