اگر شما هم جزو آن دسته از آدمهایی هستید که زیاد سفر میکنند و همیشه دقیقه نود به پرواز و یا قطار یا اتوبوس خود میرسید ، پیشنهاد میکند یکی از این ساک ها برای خود بخرید. این ساک به گونه ای طراحی شده که نه تنها وسایل را مانند یک ساک عادی روی زمین برای شما میکشد بلکه میتواند با تبدیل شدن به اسکوتر خود شما هم سوار کرده و به سرعت به محل مورد نظر برساند. فقط در صورت استفاده از این ساک مراقب سایر مسافرین هم باشید.

 

با این ساک مسافرتی از پرواز جا نخواهید ماند (7 عکس)

با این ساک مسافرتی از پرواز جا نخواهید ماند (7 عکس)

با این ساک مسافرتی از پرواز جا نخواهید ماند (7 عکس)

با این ساک مسافرتی از پرواز جا نخواهید ماند (7 عکس)

با این ساک مسافرتی از پرواز جا نخواهید ماند (7 عکس)

با این ساک مسافرتی از پرواز جا نخواهید ماند (7 عکس)

با این ساک مسافرتی از پرواز جا نخواهید ماند (7 عکس)