ساخته شده توسط کلمنز لئونهارد با موتور 1.4 لیتری و حداکثر تولید قدرت350 اسب بخار. سازنده آن نامش را گانباس گذاشته است.

 

موتور غول آسا با 350 اسب بخار قدرت (7 عکس)

موتور غول آسا با 350 اسب بخار قدرت (7 عکس)

موتور غول آسا با 350 اسب بخار قدرت (7 عکس)

موتور غول آسا با 350 اسب بخار قدرت (7 عکس)

موتور غول آسا با 350 اسب بخار قدرت (7 عکس)

موتور غول آسا با 350 اسب بخار قدرت (7 عکس)

موتور غول آسا با 350 اسب بخار قدرت (7 عکس)