اکتبر سال گذشته لگولند در فلوریدا افتتاح شد. این پارک برای کودکان و نوجوانان 2 تا 12 سال ساخته شده است.در این پارک مجسمه هایی با لگو ساخته شده است. بیش از 50 میلیون قطعه لگو در این پارک استفاده شده است. مجسمه آلبرت انیشتن در نزدیکی ورودی این پارک نصب شده است. این مجسمه بزرگ اثر یک استاد حرفه ای در ساخت لگو به نام جیسون میلر می باشد.

 

ساخت پرتره آلبرت انیشتن با لگو (3 عکس)

ساخت پرتره آلبرت انیشتن با لگو (3 عکس)

ساخت پرتره آلبرت انیشتن با لگو (3 عکس)