در بیابان آتاکاما در شیلی با یک مجسمه عجیب روبرو خواهید شد. این مجسمه که به شکل دست انسان ساخته شده است دارای طولی معادل 11 متر است . این مجسمه در سال 1992 توسط هنرمندی به نام ماریو ایراراسابال ساخته شده است. او با ساخت این مجسمه قصد داشته تا درماندگی انسان ها در صحرا را به نمایش بگذارد.

 

مجسمه ای عجیب در وسط بیابان (6 عکس)

مجسمه ای عجیب در وسط بیابان (6 عکس)

مجسمه ای عجیب در وسط بیابان (6 عکس)

مجسمه ای عجیب در وسط بیابان (6 عکس)

مجسمه ای عجیب در وسط بیابان (6 عکس)

مجسمه ای عجیب در وسط بیابان (6 عکس)