پوشيده شده ساختمان رياست جمهوري در پايتخت كلمبيا از مورچه هاي غول پيكر باعث شده تا هر يك از رهگذران براي ديدن بهتر و مطمئن شدن از چيزي كه ديده اند به نزديك ساختمان بيايند. اين موچه هاي فايبرگلاسي مصنوعي توسط هنرمندي به نام رافائل گومز ساخته و نصب شده اند. او بيش از 1300 مورچه مصنوعي را بر روي اين ساختمان نصب كرده است. به گفته طراح هر يك از اين مورچه ها معرف يك نفر از افرادي است كه در طول درگيري هاي مسلحانه در كلمبيا كشته شده اند. هدف او از اين كار جلب توجه مردم به آنچه در كلمبيا رخ داده است ميباشد.

 

مورچه هاي غول پيكر در ساختمان رياست جمهوري (7 عكس)

مورچه هاي غول پيكر در ساختمان رياست جمهوري (7 عكس)

مورچه هاي غول پيكر در ساختمان رياست جمهوري (7 عكس)

مورچه هاي غول پيكر در ساختمان رياست جمهوري (7 عكس)

مورچه هاي غول پيكر در ساختمان رياست جمهوري (7 عكس)

مورچه هاي غول پيكر در ساختمان رياست جمهوري (7 عكس)

مورچه هاي غول پيكر در ساختمان رياست جمهوري (7 عكس)