هو گوژو 11 ساله یک جمجمه نیمه دارد. دلیل آن هم مبتلا شدنش به یک بیماری غیر عادی در کودکی است. اما خوشبختانه  دکتر جراحش با  کارگذاری یک جمجمه مصنوعی از جنس تیتانیوم او را مداوا کرده است. عکس های قبل و بعد از عمل او را در این آلبوم خواهید دید.

 

معالجه پسری با جمجمه نیمه (6 عکس)

معالجه پسری با جمجمه نیمه (6 عکس)

معالجه پسری با جمجمه نیمه (6 عکس)

معالجه پسری با جمجمه نیمه (6 عکس)

معالجه پسری با جمجمه نیمه (6 عکس)

معالجه پسری با جمجمه نیمه (6 عکس)