در این مراسم جوانانی که به سن 20 سالگی رسیده اند با تله گذاری، دلفین نهنگ های شکم سفید آتلانتیکی را به دام می اندازند و به شکل وحشیانه ای می کشند تا ثابت کنند پا در بزرگسالی گذاشته اند!گفته می شود به خاطر این سنت قدیمی اسکاندیناوی در ۳۰ سال گذشته شش میلیون دلفین به این شیوه قتل عام شدهاند. مردم فارو، این سنت را یکی از مهمترین سنتهای تاریخی خود میدانند و این در حالی است که «گراندارپ» به شدت فعالان محیط زیست را بر انگیخته است.
پیشنهاد می کنیم مطلب تکمیلی در مورد توجیه این نوع جشن را در سایت یک کلاغ (لینک ) بخوانید .

 

جشنواره گریندارپ یا کشتار دلفین در دانمارک (8 عکس)

جشنواره گریندارپ یا کشتار دلفین در دانمارک (8 عکس)

جشنواره گریندارپ یا کشتار دلفین در دانمارک (8 عکس)

جشنواره گریندارپ یا کشتار دلفین در دانمارک (8 عکس)

جشنواره گریندارپ یا کشتار دلفین در دانمارک (8 عکس)

جشنواره گریندارپ یا کشتار دلفین در دانمارک (8 عکس)

جشنواره گریندارپ یا کشتار دلفین در دانمارک (8 عکس)

جشنواره گریندارپ یا کشتار دلفین در دانمارک (8 عکس)