یک دانشجوی ژاپنی از دانشگاه هنری تاما در ژاپن با ایده ای نه چندان خوش آیند فونتی طراحی کرده که کاراکتر هایش را با شکل دادن موهای پا خلق کرده است. او این تصمیم را بعد از درخواست استادش برای خلق یک فونت جدید بدون استفاده از کامپیوتر ، انجام داده. این دانشجوی خلاق 20 ساله مایوکو کانازاوا نام دارد.

 

طراحی حروف الفبا با مو های پا (4 عکس)

طراحی حروف الفبا با مو های پا (4 عکس)

طراحی حروف الفبا با مو های پا (4 عکس)

طراحی حروف الفبا با مو های پا (4 عکس)