پائولین پاتر بعد از رسیدن به وزن 317 کیلو گرم رسما بعنوان چاقترین زن دنیا ، به کتاب رکوردهای جهان راه یافت. این زن 47 ساله آمریکایی بعد از ثبت این رکورد تصمیم گرفته برای بازگشت به زندگی روزمره وزن خود را کاهش دهد.

 

چاق ترین زن دنیا (8 عکس)

چاق ترین زن دنیا (8 عکس)

چاق ترین زن دنیا (8 عکس)

چاق ترین زن دنیا (8 عکس)

چاق ترین زن دنیا (8 عکس)

چاق ترین زن دنیا (8 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند