این تخت عجیب طرحی از جیمز اوشیا است که به شما اجازه میدهد در حالت ایستاده براحتی بخواب بروید. این تخت بقدری محکم است که میتواند براحتی وزن شما را درحالت ایستاده تحمل کرده و بقدری کوچک است که میتواند در داخل یک کیف جا بگیرد. این تخت بهمراه هدفون، عینک و چتر مخصوص ارائه میگردد.

 

تخت ایستاده (4 عکس)

تخت ایستاده (4 عکس)

تخت ایستاده (4 عکس)

تخت ایستاده (4 عکس)