مسیر کوهستانی در ارتفاعات هند

ترسناک ترین مسیر های قطار در دنیا (10 عکس)

 

سفید گذر و مسیر یوکان (آلاسکا)

ترسناک ترین مسیر های قطار در دنیا (10 عکس)

 

Kurunda SCENIC راه آهن (استرالیا)

ترسناک ترین مسیر های قطار در دنیا (10 عکس)

 

قطار بامبو (کامبوج)

ترسناک ترین مسیر های قطار در دنیا (10 عکس)

 

راه آهن مرگ (تایلند)

ترسناک ترین مسیر های قطار در دنیا (10 عکس)

 

راه آهن جورج تاون (ایالات متحده آمریکا)

ترسناک ترین مسیر های قطار در دنیا (10 عکس)

 

قطار آرگو گده (اندونزی)

ترسناک ترین مسیر های قطار در دنیا (10 عکس)

 

خط کوهستانی غرب (اسکاتلند)

ترسناک ترین مسیر های قطار در دنیا (10 عکس)

 

ناریز دل دیابلو (اکوادور)

ترسناک ترین مسیر های قطار در دنیا (10 عکس)

 

(آرژانتین)

ترسناک ترین مسیر های قطار در دنیا (10 عکس)