هربرت چاوز یک مرد فلیپینی است که میتوان گفت مهمترین طرفدار شخصیت خیالی سوپر من میباشد. او برای هدف خود حتی به چندین جراحی پلاستیک و زیبایی بر روی صورت خود تن داده تا شبیه به شخصیت اصلی داستانش شود. او یکی از بزرگترین کلکسیون های این شخصیت معروف کارتونی را نیز در خانه خود جمع آوری کرده است.

 

بزرگترین طرفدار سوپرمن در دنیا (11 عکس)

بزرگترین طرفدار سوپرمن در دنیا (11 عکس)

بزرگترین طرفدار سوپرمن در دنیا (11 عکس)

بزرگترین طرفدار سوپرمن در دنیا (11 عکس)

بزرگترین طرفدار سوپرمن در دنیا (11 عکس)

بزرگترین طرفدار سوپرمن در دنیا (11 عکس)

بزرگترین طرفدار سوپرمن در دنیا (11 عکس)

بزرگترین طرفدار سوپرمن در دنیا (11 عکس)

بزرگترین طرفدار سوپرمن در دنیا (11 عکس)

بزرگترین طرفدار سوپرمن در دنیا (11 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند