مسابقه عکاسی  عکاسی دنیای کوچک از طرف نیکون Nikon Small World بصورت سالانه برگزار میشود . این مسابقات بمدت 37 سال عمر دارد و از تمام دنیا شرکت کننده دارد. عکس های ارسال شده به این مسابقه از طرف آماتور ها ، حرفه ای ها و حتی دانشمندان میباشد که همگی با میکروسکوپ گرفته میشود. 137 اثر در پایان به فینال مسابقه معرفی میشوند که بر اساس اهمیت و زیبایی سوژه انتخاب میشوند.

اگر به این عکسها علاقمند هستید پیشنهاد میکنیم عکسهای رقابت سال گذشته را نیز در این لینک ببینید : مسابقه عکاسی دنیای کوچک از طرف نیکون (18 عکس)

اطلاعات بیشتر در وب سایت مسابقات

 

 

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)

رقابت های عکاسی Nikon در سال 2011 (18 عکس)