این سگ بعد از شناخته شدن بعنوان بزرگترین سگ ماده در دنیا به سرعت مشهور گشت. با بلندی بیش از 1.8 متر در حالت ایستاده عنوان بلند ترین سگ ماده را در کتاب رکورد های گینس به نام خود ثبت کرده است.او این عنوان را پس از مرگ سگ دیگری که از او بزرگ تر بود نصیب خود کرده است.

 

بزرگترین سگ ماده در دنیا (6 عکس)

بزرگترین سگ ماده در دنیا (6 عکس)

بزرگترین سگ ماده در دنیا (6 عکس)

بزرگترین سگ ماده در دنیا (6 عکس)

بزرگترین سگ ماده در دنیا (6 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند