يك منجم آماتور با همكاري يك عكاس آمريكايي به نام آلن فريدمن با استفاده از فيلترهاي مخصوص جهت حذف نورهاي شديد خورشيد توانسته اند اين عكس هاي فوق العاده زيبا و شفاف را از اين ستاره آتشين ثبت نمايند. فيلتر استفاده شده فقط در اختيار متخصصان است و قيمت آن در حدود 5000 دلار ميباشد.

 

شفاف ترين و واضح ترين تصاوير گرفته شده از خورشيد (5 عكس)

شفاف ترين و واضح ترين تصاوير گرفته شده از خورشيد (5 عكس)

شفاف ترين و واضح ترين تصاوير گرفته شده از خورشيد (5 عكس)

شفاف ترين و واضح ترين تصاوير گرفته شده از خورشيد (5 عكس)

شفاف ترين و واضح ترين تصاوير گرفته شده از خورشيد (5 عكس)