چسباندن هزاران سکه به درخت و یا همان نظر کردن آن ، راهی برای سلامتی و رهایی از بیماری است. این مطلبی است که گروهی از پژوهشگران پس از بررسی دلایل وجود سکه های زیاد بر روی تنه های درختان در روستای پورت مریون در بریتانیا به آن رسیدند. چسباندن سکه به درختان یک رسم و خرافات قدیمی است که بنا به گفته آن هر کس که از یک مریضی رنج میبرد کافیست یک سکه به درون یک تنه درخت بکوبد تا آن تنه بیماری را از بدن او خارج کند. و چنانچه کس دیگری این سکه را بیرون بیاورد خودش آن مریضی را میگیرد. امروزه نیز اینکه کسانی که این عمل را انجام میدهند واقعا به این مطلب ایمان دارند و یا از روی تفریح انجام میدهند مشخص نیست. در هر حال منظره های جالبی بوجود میآید که خالی از لطف نیست.

 

راز درختان پوشیده از سکه (5 عکس)

راز درختان پوشیده از سکه (5 عکس)

راز درختان پوشیده از سکه (5 عکس)

راز درختان پوشیده از سکه (5 عکس)

راز درختان پوشیده از سکه (5 عکس)