استفاده از ظاهر غذای محبوب ژاپنی ها برای طراحی یک کیف دستی ممکن از ایده ای نباشد که به ذهن هر فردی برسد. ولی ظاهرا یک شرکت تولیدی در ژاپن این ایده را عملی کرده و آن را به طرز باور نکردنی طبیعی تهیه کرده است. کافیست در جلوی دوستان خود زیپ این کیف دستی یا جامدادی را باز کنید تا همه آنها پس از دیدن داخل شکم این ماهی که آن هم به شدت طبیعی طراحی شده است شوکه شوند.

 

کیف های دستی به شکل ماهی (6 عکس)

کیف های دستی به شکل ماهی (6 عکس)

کیف های دستی به شکل ماهی (6 عکس)

کیف های دستی به شکل ماهی (6 عکس)

کیف های دستی به شکل ماهی (6 عکس)

کیف های دستی به شکل ماهی (6 عکس)