این نقاشی های هنرمندانه را گراسیا مورانو بر روی صورت به تصویر کشیده است. نکته جالب این عکسها در اینجاست که او بر روی صورت خودش نقاشی کرده است. یعنی فردی که در تمام عکسها دیده میشود و صورتش بعنوان بوم نقاشی استفاده شده در واقع خود نقاش است. او قصد دارد هر روز یک نقاشی بر روی صورت خود بکشد و تا یک سال یعنی 365 نقاشی این کار را ادامه میدهد.

 

نقاشی های خلاقانه روی صورت (12 عکس)

نقاشی های خلاقانه روی صورت (12 عکس)

نقاشی های خلاقانه روی صورت (12 عکس)

نقاشی های خلاقانه روی صورت (12 عکس)

نقاشی های خلاقانه روی صورت (12 عکس)

نقاشی های خلاقانه روی صورت (12 عکس)

نقاشی های خلاقانه روی صورت (12 عکس)

نقاشی های خلاقانه روی صورت (12 عکس)

نقاشی های خلاقانه روی صورت (12 عکس)

نقاشی های خلاقانه روی صورت (12 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند