طرحهای سه بعدی حسین افضلی هنرمند ایرانی ساکن اصفهان. او در زمینه آثار سه بعدی و دو بعدی 9 سال تجربه داشته و در ساخت آثار زیادی از جمله فیلم های سینمایی و بازی های کامپیوتری شرکت داشته است. برای آشنایی با او و دیدن آثار بیشتر میتوانید به آدرس وب سایت شخصی او (لینک) بروید.

 

شخصیت های کارتونی اثر حسین افضلی (10 عکس)

شخصیت های کارتونی اثر حسین افضلی (10 عکس)

شخصیت های کارتونی اثر حسین افضلی (10 عکس)

شخصیت های کارتونی اثر حسین افضلی (10 عکس)

شخصیت های کارتونی اثر حسین افضلی (10 عکس)

شخصیت های کارتونی اثر حسین افضلی (10 عکس)

شخصیت های کارتونی اثر حسین افضلی (10 عکس)

شخصیت های کارتونی اثر حسین افضلی (10 عکس)

شخصیت های کارتونی اثر حسین افضلی (10 عکس)

شخصیت های کارتونی اثر حسین افضلی (10 عکس)